Borstzelfonderzoek

 

In de huidige richtlijnen wordt het periodiek zelf onderzoeken van de borsten niet meer aanbevolen als methode om sterfte aan borstkanker te verminderen. Wel zal op verzoek van de patiënt voorlichting en uitleg worden gegeven over borstzelfonderzoek en het voelen van knobbels. Voor vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker, zoals BRCA1 en 2 genmutatiedraagsters, kan het borstzelfonderzoek als aanvulling op de andere screeningsmethoden wel van waarde zijn. Borstkankervereniging Nederland heeft in 2011 een digitale folder uitgegeven "Gezonde Borsten, maak er werk van" . Hierin staat onder andere stap voor stap uitgelegd hoe je borstzelfonderzoek kan uitvoeren.

 

Preventieve operatie

Vrouwen met een sterk verhoogd risico op borstkanker kunnen kiezen voor een preventieve borstoperatie. Hierdoor wordt het risico op het krijgen van borstkanker aanzienlijk verkleind, maar niet helemaal opgeheven. Er kan immers nog een zeer kleine hoeveelheid borstklierweefsel achterblijven. Het risico is echter wel lager geworden dan het risico van de gemiddelde Nederlandse vrouw om borstkanker te krijgen. Onderzoek van het Erasmus MC te Rotterdam geeft ook aanwijzingen voor verbeterde overlevingskansen na preventieve verwijdering van de borsten bij gezonde vrouwen met een BRCA genmutatie. Bij een preventieve operatie wordt het borstklierweefsel door de oncologisch chirurg weggenomen en afhankelijk van het ziekenhuis ook de tepel en tepelhof. De borstspier en lymfeklieren in de oksel blijven gespaard. Vaak wordt deze operatie (direct) gevolgd door een borstreconstructie, uitgevoerd door de plastisch chirurg. Na het preventief verwijderen van borstklierweefsel met een borstreconstructie kunnen nog gewoon controle-onderzoeken van de borst(en) plaatsvinden. Deze screening vindt niet meer periodiek plaats, maar alleen als er reden is voor ongerustheid. Bijvoorbeeld bij zichtbare of voelbare afwijkingen of klachten.

 

Het wel of niet kiezen voor een preventieve operatie is een ingrijpende beslissing.

 

Belangrijke voorwaarden voor een preventieve borstoperatie:

• positieve testuitslag van DNA onderzoek of dermate hoge incidentie van borstkanker in de familie dat preventieve ingreep noodzakelijk geacht wordt

• informatie met betrekking tot alle operatie mogelijkheden

• informatie met betrekking tot alternatieven voor operatie (screening)

• psychosociale begeleiding bij het beslissingsproces en na de ingreep

• consult bij een (oncologisch) chirurg

• consult bij een plastisch chirurg

• bedenktijd

 

Mogelijkheden na de (preventieve) borstoperatie

Het is mogelijk om een borstreconstructie te laten doen na het preventief verwijderen van het borstweefsel. Ook bij vrouwen met een diagnose borstkanker die reeds hun borstweefsel hebben laten verwijderen is een reconstructie mogelijk. Bij een reconstructie maakt de plastisch chirurg een nieuwe borst, die zo goed mogelijk op de eigen borst lijkt. Niet iedereen kiest voor een borstreconstructie. Het is ook mogelijk voor uitwendige protheses te kiezen die in een beha gedragen worden.